T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Balıkesir Müftülüğü

09.11.2017

DİNÎ VE AHLAKÎ ŞARTLARI TAŞIDIĞI MÜDDETÇE ORGAN BAĞIŞI GÜZEL BİR DAVRANIŞTIR

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Organ Doku Nakli Koordinasyon Merkezi işbirliği ile hazırlanan "Bağışlanan her organ yeni bir hayattır" temalı panel, Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Valimiz Sayın Ersin YAZICI,

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Necati KELEMENÇE,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Prof.Dr. Ekrem KAYA,

Prof.Dr. Bülent OKTAY,

Bursa Organ ve Doku Nakil Koordinasyon Merkezinden Dr. Yavuz Selim ÇINAR’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde İl Müftü Vekili Ramazan TOPCAN da bir konuşma yaparak konu hakkında şunları söyledi:

” Konumun hemen başında şunu ifade etmek isterim ki gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse de Hadis-i Şeriflerde, organ ve doku nakli konusunda açık bir hüküm bulunmadığı gibi ilk dönem din bilginlerinin zamanında da konu hakkında çok açıklayıcı bilgilere rastlanmamaktadır.

Ancak Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Peygamberiyede açık hükmü bulunmayan ve her devirde karşılaşılan yeni yeni meselelerin hükümleri, İslâm fakihleri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden çıkarılan genel hükümler ve kaideler etrafında hükmü bilinen benzer meselelere kıyas edilerek konu hakkında mukni cevaplar verilmiş, hiçbir mesele cevapsız bırakılmamıştır.

İnsanlık için yeni bir sorun olan organ nakli konusunda dinin söyleyecekleri olduğuna inanıyorum. Din, beşerin derdine derman için gönderilmiştir. Sıkıntılar karşısında aciz kalmak, cevapsız olmak dinle bağdaşmaz. Din, zorluk değil, kolaylığı emreder. Her konuda olduğu gibi organ bağışı konusunda da dinin söyleyecekleri vardır.

İnsan ve insan hayatına büyük önem veren Yüce Dinimiz, insana hizmeti, insana yapılan yatırımı ibadet kabul etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz; “insanların en hayırlıları insanlara faydalı olanlarıdır.” buyurarak konu üzerinde dikkatlerimizi çekmektedir.

Yüce Dinimiz, bırakın bir başkasına el uzatmayı, kimsesiz birine kimse olmayı, Müslüman kardeşine tebessümü bile ibadet kabul etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz; “yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” buyurarak Allah’ın rahmetine ermek, cennetlere nail olmak için can taşıyan her bir varlığa merhameti emir buyurmuşlardır. Yine Efendimiz (s.a.v.), susamış bir hayvanın susuzluğunu gideren kimsenin cennetlik olacağını müjdeliyor.

Şimdi buradan vicdan ehli herkese hitap ederek sormak istiyorum; dünyanın dilsiz bir hayvanını sulayan cennete gider de kâinatın emrine musahhar kılınan insanın mutluluğuna hizmet eden cennete gitmez mi? Elbette.

İslam’ın beş ana hedeflerinden biri de canın korunmasıdır. İnsanı öldürmek ne kadar büyük bir günah ise insanı yaşatmak da o kadar büyük bir sevaptır.

Son söz olarak söylemek isterim ki;

Eğer bir hastalığın tedavisi için başka alternatif kalmamış normal yollar kapanmışsa, organ nakli ile bu hastalık tedavi edilecek veya hayatın devamı sağlanacaksa dinî ve ahlakî şartları taşıdığı müddetçe organ bağışı güzel bir davranıştır.

Panel, plaket takdimleri ile sona erdi.