10.02.2020

Vaaz ve İrşad Hizmetleri Tanıtım

Vaaz ve İrşat Hizmetleri:

Toplumu din konusunda aydınlatma bağlamında yürütülen irşat hizmetleri Başkanlığımızın (müftülüğümüzün) en önemli görevlerinden birisidir. Bu görev yazılı ve görsel yayınlar ve fetva hizmetleriyle birlikte Camilerde vaazlar ve hutbeler, Cami dışında ise konferans, panel, sempozyum, radyo, tv ve sosyal medyada yapılan programlarla yerine getirilmektedir.

Hazırlanan bu programlarla İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri öğretilmekte, vatandaşlarımız güzel ahlaka teşvik edilmekte ve kötü alışkanlıklardan sakındırılmaktadır.

Ayrıca merkezi Camilerde yıl içerisinde her hafta devam eden Fıkıh, Tefsir, Hadis vb. dersler yapılmaktadır.

Her yıl oluşturulan 5 kişilik İl İrşat Kurulu; İlimiz merkez ve ilçelerde üç aylık dönemler halinde ele alınmasında fayda mülahaza ettiği vaaz konularını tespit ederek ve üçer aylık vaaz ve irşat programlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamaktadır.

Üçer aylık programa ek olarak senede on günü geçmemek üzere iki kez altı aylık il özel irşat programları hazırlanarak il ve ilçelerde müftülerimizin belirlediği mahallelerde uygulanmaktadır.

Ayrıca; alo 190 fetva hattı ile vatandaşlarımızın dini sorularına cevap verilmektedir.