11.03.2016

Mehmet Hamdi ERDEM 30.07.1954 - 17.08.1959

 

1883 yılında Biga'da doğdu. Biga'da ibtidai ve rüştiyede okudu. İstanbul Fatih Camii dersiamlarından Hasan Efendi'den ders alarak tahsilini tamaladı ve icazetini aldı. 1909 yılında Biga Rüştiye Mektebi'nde muallim olarak göreve başladı. 09 Haziran 1914 tarihinde Biga İlçe Müftülüğüne atandı. 1916 yılında Biga Dar'ul Muallim'de öğretmenlik yaptı. 16.03.1951 tarihinde Biga İlçe gezici vaizliğine 10.05.1952 tarihinde de Balıkesir gezici vaizliğine, 1953 yılında Balıkesir İl Müftülüğüne vekaleten, 30.07.1954 tarihinde asaleten atandı. 17.08.1959 tarihinde de vaizliğe atandı.