T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erdek Müftülüğü

28.10.2019

İlçenin Genel Tanıtımı

 

Erdek eski tarihlerde “Artaki, Aptakh, Artacie, Artak, Artake, Cyzicuz, Equise, Equisse” adlarıyla bilinmekte ise de buraya bu adları verenlerin kimler olduğu bilinmemekte ancak bu isimlerden Erdek’in kuruluşunun çok eski yıllara dayandığı anlaşılmaktadır.

Erdek M.Ö. 361 yılında önce Kapıdağ ile birlikte Kyzikos egemenliği altına girmiş, daha sonra Roma ve Bizans egemenliği altında kalmıştır. Helenistik çağ boyunca Kyzikos’un bir dış mahallesi, Roma çağı içinde de küçük bir kasaba hatta köy durumunda kalmıştır.

Erdek 1339 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından fethedilip bütün Kapıdağ Yarımadası ile birlikte Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

Erdek, 1603 yılında Galata kazasına bağlı bir kariye iken, 1831 tarihinde merkezi Bursa Hüdavendigar sancağına katılmış 1843 yılından itibaren Marmara kazasına bağlanmış, aynı yıl içinde idari değişiklikle Erdek Sancak Kaymakamlığına yükselmiş, 1846 yılında Erdek Hüdavendigar livaları arasında yer almış, 1873 yılında Erdek kazasına 8 merbut müdürlük (Bandırma, Gönen, Manyas, Paşalimanı, Kapıdağ, Marmara, Emirali-İmralı ve Erdek) bağlanmıştır.

1877 yılından itibaren Bandırma kazası ile arasında rekabet başlamış çünkü bu tarihte Bandırma bir Kaymakamlık merkezi olmuş ve müdürlükler paylaşılmıştır. Erdek 1926 yılında Bandırma’ya bağlanmış tekrar 28.05.1928 tarihli ve 900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1282 sayılı On Kaza Teşkiline Dair Kanun ile 1928 yılında yeniden ilçe statüsü kazanmıştır.

İlçe 1918 yılında Yunan işgaline uğramış ve 18 Eylül 1922’de işgalden Halit Paşa komutasındaki Türk ordusu tarafından kurtarılmıştır.