T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Erdek Müftülüğü

13.04.2018

MİRAÇ KANDİLİ

Mirac, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce Allah’ın huzuruna vardığı, içerisinde pek çok hikmetin bulunduğu mübarek bir yolculuktur. Bu yolculuk, varlık düzeyinde, hakikat göğünün katmanlarında olduğu kadar, Allah’a ulaşmak için kat etmesi gereken yolu görmek isteyenlere de emsal teşkil eden kutlu bir yolculuktur. Bu anlamda Mirac, insanın erdem yolculuğunu, beşerîlikten insanîliğe yükselişini ifade etmektedir.

Sevgili Peygamberimizin Mirac’ından ilham alarak topyekûn insanlığın her türlü ayıp, hata, vebal ve günahı geride bırakarak manevi yükselişi üzerinde de düşünmek zorundayız. Bunun da yolu, fani hevesler peşinde ömür tüketmek yerine yaşadığımız hayatın geçiciliğini fark edip Allah’a dönmek, O’nun rızasına uygun bir hayat sürmek, geride insanlık için yararlı işler yapmaktır.

Bu duygularla, Mirac kandilinizi tebrik eder, bu gecede yapılan duaların, bütün İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını, başta yakın çevremiz ile İsrâ ve Mirac mucizesinin cereyan ettiği kutsal topraklar olmak üzere bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve gözyaşının, şiddet ve terörün yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.