T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Karesi Müftülüğü

11.11.2016

Tanıtım ve Tarihçe

A- İLÇEMİZ

Kuruluşu

06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2 Belde 40 Köy ve 27 Mahalle ile İlçemiz kurulmuştur.

19.07.2013 tarihli ve 2013/463 sayılı Müşterek Kararname ile Karesi Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Ahmet ERDOĞDU’ nun 15.08.2013 tarihinde göreve başlamasıyla birlikte İlçemizin kuruluş faaliyetleri başlamıştır.

 Tarihi

6360 sayılı Kanunla yeni kurulmuş olan ve Tarihi eski çağlara uzanan ve pek çok uygarlığın izlerini taşıyan İlçemiz, Selçuklular zamanında Türk yurdu olmuş ve Karesi adını bölgede kurulmuş olan Karesi Beyliği’nden almıştır. Karesi, 1345-1359 yıllarında Karesi oğullarından Osmanlılara geçen Balıkesir ve çevresinin adıdır. Balıkesir ve çevresinin Antik Çağdaki adı ise Misya 'dır. Karesi Beyliği'nin kurulması ile bölge Karesi adını almıştır.

Karesi Beyliği, XII. Yüzyılın sonlarıyla XIV. Yüzyılın başlarında Balıkesir ve Çanakkale yörelerinde kurulan Türk Beyliği’dir. Adını beyliğin kurucusu Kara İsa Beyden alır.

Karesi Beyliği topraklarından Balıkesir, Manyas, Edincik, Bergama, Edremit tarafları Orhan Bey zamanında, Çanakkale ve Edremit körfezine kadar olan Truva ve dolayları da 1363’te I. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. I. Murad 1359’da Karesi oğulları yönetimine son verdikten sonra Çanakkale ve yöresi dışında kalan bu bölgeye Karesi Sancağı adı verilmiştir. Bölge beşyüz yıl bu adla anılmıştır. İlk Osmanlı teşkilâtında Karesi, Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancaktır. Sancağın merkezi ise şu anki il merkezi olan Balıkesir’dir.

Balıkesir İli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar idari taksimatta Karesi ismini taşımıştır. 1923 yılında bütün sancakların il olmasıyla Karesi ili kurulmuştur. 24 Ekim 1926 tarihli ve 4248 sayılı Kararname ile Karesi adı kaldırılmış şehre Balıkesir adı verilmiştir.

B- MÜFTÜLÜĞÜMÜZ

Kuruluşu

Diyanet İşleri Başkanlığının 10.10.2013 tarihli ve 4526 sayılı onayı ile Karesi İlçe Müftülüğümüz kurulmuştur. Kurucu Müftü olarak görevlendirilen Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Fahri TÜFEKÇİOĞLU 16.12.2013 tarihinde görevine başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının 31.07.2014 tarih ve 5117 sayılı onayı ile İlçe Müftülüğüne atanan Fahri SAĞLIK 09.09.2014 tarihinde görevine başlamış olup halen görevine devam etmektedir.